Znalostní databáze

Ovládací aplikace (2)

Webová a mobilní aplikace k ovládání projektů iCOOL 4

Grafická nadstavba (1)

Pokročilé zobrazení průběhů regulace lze zobrazit v nadstavové aplikaci Grafana.