Zobrazení zařízení

Změněno dne Wed, 14 Sep 2022 v 04:18 PM

Standardně není nutné v projektech zobrazovat jednotlivá zařízení, protože základní ovládání se provádí prostřednictvím služeb. Přístup k zařízením je určen hlavně pro instalační partnery nebo znalé uživatele a v oprávněních uživatele musí být tato volba povolena.


Zobrazení zařízení lze docílit tímto způsobem:


V profilu uživatele si povolte zobrazení zařízení

V pravém horním rohu vyvolejte menu, kde první položka je profil uživatele, na který klikněte.


V profilu uživatele v části zobrazení zaškrtněte zobrazit zařízení a dole stiskněte tlačítko uložit:

Zobrazení zařízení

Celkový přehled

Následně se vám v levém menu zobrazí volba Zařízení a zároveň dlaždice jednotlivých zařízení:


Zařízení připojené k vybrané službě

Pro snadnější vyhledání zařízení souvisejících s konkrétní službou je možné využít menu v pravém horním rohu dlaždice služby:


Kliknutím na pravé horní menu se zobrazí připojená zařízení ke konkrétní službě:

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit