Instalace OEM balíčku iCOOL 4

Změněno dne Mon, 04 Mar 2024 v 10:26 PM

Instalovat OEM balíček iCOOL 4 je možné jen na řadu jednotek CP-2xxx s verzí FW (Version OS) 3.8. V případě nižší verze je nezbytné upgradovat pomocí Firmware Updater (součástí Mosaic). Instalovat balíček teco_imx6ul_v9999_iCool_OpenVPN_v102.tfw je možné pouze s verzí FW 3.8 a vyšší!

Ověření verze FW v PLC v části About (https://192.168.134.176:8443/cgi-bin/about.cgi):

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky


Instalace OEM baličku iCOOL se provádí v části Update, viz.:


Po instalaci balíčku a restartu PLC se zpřístupní menu iCOOL, které obsahuje sériové číslo PLC, viz.:

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky


Sériové číslo je po instalaci OEM balíčku iCOOL 4 také přístupné přímo na displeji PLC a to při stisknutí MODE (objeví se obvykle RUN) a jedním stisknutím šipky dolů. Na horním řádku je verze FW a spodním řádku sériové číslo PLC.

Propojení PLC s konkrétním projektem v konfigurátoru se provede zadáním sériového čísla jednotky v části PLC spojení a po úspěšném propojení se zobrazí status Připojeno k síti iCOOL, viz.:

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky


Řešení problémů

Zkontrolujte, zdali máte konektivitu k internetu a nastavenu správně IP adresu, default gateway a DNS server. Případně použijte nastavení volbu DHCP. Při chybné konektivitě nebo DNS se může zobrazit:

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

Výpis stavů VPN 

[100] iCOOL VPN je ve fazi INIT. Proveďte prosím registraci PLC. 

iCOOL VPN is in INIT statePlease register PLC. 

Vše je OK, jednotku je možné zaregistrovat. 

[101, 105] Selhalo kontaktovaní iCOOL (INIT) serveru. 

Failed to reach iCOOL server. 

Nezdařil se ping 192.168.100.101. 

[102] Selhalo VPN spojeni ve fázi INIT. 

VPN connection failed during INIT phase. 

Příkazem `ip` nebyla nalezena adresa s prefixem “10.0” u zařízení “tun0”. Pravděpodobně není konektivita do internetu. 

[103] Nenalezen aktivni VPN profil. 

There is no active VPN profile 

Z nějakého důvodu neexistuje aktivní profil, což je soubor – symbolický odkaz (/etc/openvpn/active_profile) na openvpn konfiguraci (icoolinit.conf nebo icool.conf) ve stejném adresáři. 

[104] Připojeno k siti iCOOL. 

Connected to iCOOL network. 

Vše je OK. 

[106] Chybná IP adresa: ${wrong_ip} 

Wrong IP address: ${wrong_ip} 

V konfiguračním souboru služby openvpn “icool.conf” je uložená jiná IP adresa než ta, která je u zařízení “tun0”. Adresy by měly odpovídat. 

[107] PLC není připojeno k VPN síti. 

PLC is not connected to VPN network. 

Z nějakého důvodu se jednotka nepřipojila k VPN serveru iCOOL. Jednotka je zaregistrována. Zřejmě chybí konektivita do internetu. 

[108] Zastarala konfigurace. 

Obsolete configuration found. 

Jednotka používá starý konfigurační soubor “icool.conf”. Je třeba provést revizi a doplnit chybějící direktivy. 

[109] Nenalezena VPN konfigurace. 

VPN configuration is missing. 

Z nějakého důvodu nebyl nalezen konfigurační soubor “icoolinit.conf” nebo “icool.conf”. 

[110] Neznáma chyba. 

Error unknown. 

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit