Řízení elektrické energie - Ceny SPOT

Změněno dne Tue, 26 Mar 2024 v 09:03 PM

Tato služba ovládá všechny energeticky významné spotřebiče nebo výrobny elektrické energie. Většinu parametrů (rezervovaný výkon nebo příkon, apod.) nastavuje instalační firma, ale základní parametry včetně cenových úrovní si může upravit uživatel v části nastavení:


Ceny SPOT nákup

 • tato nastavení je primární pro aktivaci řízení el. energie ve smyslu obchodování
 • ze smlouvy je potřeba zjistit distribuční sazbu (př. [1] D57d)
 • je potřeba znát PDS (desátá číslice EANu 1-2 = E.ON; 3=PRE; 4-8=ČEZ) (př. [2] 6 je ČEZ)
 • je potřeba zjistit velikost hlavního jističe uvedeného ve smlouvě (př. [3] 3x25A)


Příklad faktury a umístění údajů:


Cenový režim

 • FIX - pokud je fixní cena (přidružené položky pro nastavení „Fixní nákupní cena“)
 • SPOT – nastavení v případě obchodováni na základě cen OTE (př. bezdodavatele.cz)
 • SPOT + strop FIX – kombinace předchozích dvou
 • tento režim vychází ze smluvních podmínek s prodejcem/obchodníkem


Fixní cena

 • vyplňuje se pro „Cenový režim“ FIX
 • jde o fixní nákupní cenu nebo cenový strop daný vládním nařízením (pro rok 2023)
 • zadává se v EUR/MWh 
 • cena vychází ze smluvních podmínek s obchodníkem


Náklady při vysokém tarifu (VT)

 • položka je součtem těchto hodnot:
  Náklady při vysokém tarifu (VT) = [a] cena za distribuci energie VT + [b] cena za podporu výkupu elektřiny OZE + [c] daň z elektřiny + [d] systémové služby
 • ceny na trhu je v EUR a výsledek je potřeba přepočítat na tuto měnu podle platného kurzu


Příklad ceník elektřiny včetně regulovaných cen od 1.4.2024 – bezdodavatele.cz


Náklady při vysokém tarifu (VT) = 648,62+495+28,3+212,82= 1384,74 Kč / 25,29 = 54,75 EUR

„Cena za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle jističe) v roce 2023 je 0,-Kč“


Náklady při nízkém tarifu (NT)

 • položka je součtem těchto hodnot:
  Náklady při nízkém tarifu (NT) = [a] cena za distribuci energie NT + [b] cena za podporu výkupu elektřiny OZE + [c] daň z elektřiny + [d] systémové služby
 • ceny na trhu je v EUR a výsledek je potřeba přepočítat na tuto měnu podle platného kurzu


Příklad ceník elektřiny včetně regulovaných cen od 1.4.2024 – bezdodavatele.cz


Náklady při nízkém tarifu (NT) = 438,09+495+28,3+212,82= 1174,21 Kč / 25,29 = 46,42 EUR

„Cena za podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle jističe) v roce 2023 je 0Kč“


Denní náklady

 • položka je součtem těchto hodnot:
   Denní náklady = cena za rezervovanou kapacitu provozovatele přenosové soustavy {v souvislosti na rezervovanou max 1/4hod. - > domácnost =0,-Kč} + stálé platby ([a] jistič + [b] stálá platba OTE {Cena za činnosti operátora trhu}) / 30 {počet dnů v měsíci} ) + [c] stálé platby obchodníka
 • výsledek je potřeba přepočítat na EUR podle platného kurzu


Příklad ceník elektřiny včetně regulovaných cen od 1.4.2024 – bezdodavatele.cz

Denní náklady =  ((0+ 391+4,14)/30)+4,18 = 17,35Kč / 25,29 = 0,69EUR


DPH

 • zadává se v % (př. domácnost 21%; u plátců DPH typicky 0%)

 

Ceny SPOT prodej

Cenový režim

 • FIX - pokud je fixní cena (přidružené položky pro nastavení „Fixní prodejní cena“)
 • SPOT – nastavení v případě obchodováni na základě cen OTE (př. bezdodavatele.cz)
 • tento režim vychází ze smluvních podmínek s prodejcem/obchodníkem

Fixní prodejní cena

 • vyplňuje se pro „Cenový režim“ FIX
 • jde o fixní prodejní cenu
 • zadává se v EUR/MWh 
 • cena vychází ze smluvních podmínek s obchodníkem

Cena za použití sítí přenosové soustavy

 • zadává se v EUR/MWh
 • cena vychází ze smluvních podmínek s 

DPH

 • zadává se v % (př. domácnost 21%; u plátců DPH typicky 0%)

 

Minimální zisk:

 • požadovaný minimální zisk v %, který umožní prodej při dosažení ziskovosti vycházející z aktuální prodejní ceny a pořizovací ceny v baterii
 • Příklad: Při nabíjení baterie nákupní cenou 100 EUR/MWh, nastavené amortizaci 50 EUR/MWh a ztrátám baterie 5% je pořizovací cena energie 155 EUR/MWh. Přo požadované ziskovosti 10% dojde k prodeji energie při prodejní ceně alespoň 170,50 EUR/MWh.

Parametry

Zakázat dodávku do distribuční sítě při záporné prodejní ceně

 • toto nastavení zamezí ztrátám při záporných SPOT cenáchSlovník pojmů:
SPOT - Plovoucí cena, hýbe se podle ceny na burze – tzn. u plynu je každý den jiná, u elektřiny každou hodinu jiná. Většinou je vyšší v „peaku“ v době od 08:00 do 20:00 hod a nižší v „off-peak“ od 20:00 do 08:00 hod.
 FIX - Pevně stanovená cena, která se v průběhu smlouvy nemůže změnit (tzn. nemůže dojít k navýšení ceny po dobu trvání „fixace“)
 PDS - Provozovatel distribuční soustavy (je subjekt, který zajišťuje přenos plynu či elektřiny směrem k vám, konečnému zákazníkovi)
 EAN - znamená energetický identifikační kód. Jedná se o 16místné číslo, které slouží k jednoznačné identifikaci spotřebního místa
 OZE - obnovitelné zdroje energie
 VT – vysoký tarif
 NT – nízký tarif
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit