Regulace vytápění a chlazení u HVAC zóny

Změněno dne Tue, 20 Jun 2023 v 10:39 AM

HVAC zóna slouží k řízení vytápění, chlazení a větrání. Nyní se zaměříme na správné nastavení společného provozu vytápění a chlazení. 


V HVAC zóně se nastavuje požadovaná teplota vytápění, která je z pohledu regulace také přednostní:Obvykle není žádoucí aby se na stejnou teplotu i chladilo, protože by tak mohlo docházet k nežádoucímu přepínání mezi vytápěním a chlazením. Zároveň většina uživatelů považuje určitý rozsah teplot za příjemný a v tomto rozsahu není potřeba vytápět nebo chladit. Minimální teplotu tedy nastavíme jako požadovanou v HVAC zóně a maximální teplotu (pro zahájení chlazení) nastavujeme ovládacím prvkem Zvýšení teploty pro chlazení. Pokud je Požadovaná teplota 22°C a Zvýšení teploty pro chlazení je nastaveno na 3°C, tak se chlazení aktivuje při překročení teploty 25°C. Tím docílíme nastavení komfortní teploty od 22°C do 25°C, kdy nebude aktivováno vytápění a ani chlazení.Aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě pracujeme s hysterezí vytápění a chlazení, která snižuje časté spínání zdroje tepla nebo chladu, které může být nežádoucí (platí jen pro nespojité zdroje).


Jak funguje zvýšení teploty pro chlazení včetně hystereze pro vyrápění a chlazení je patrné z tohoto obrázku:
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit